ایران مارکت

ایران مارکت واقع در آتشگاه اصفهان با مدیریت جناب آقای ایزدی و آقای قشقایی در تاریخ 96/09/03 توسط گروه عالی صنعت طراحی و تجهیز شدو با استقبال زیادی به بهره براری رسید.

ایران مارکت به مساحت 2000 متر می باشد و ازتجهیزات استفاده شده در این فروشگاه میتوان به قفسه فروشگاهی ، یخچال و فریزر فروشگاهی،چک اوت و کالسکه اشاره کرد.

کیفیت زبان مشترک ما و مشتریست.....

کانال تلگراماینستاگرام