فروشگاه زنجیره ای تیرازیس شعبه امیرکبیر

فروشگاه زنجیره ای تیرازیس شعبه امیرکبیر

 

فروشگاه زنجیره ای تیرازیس شعبه امیرکبیر به مساحت 400متر واقع در بلوار امیر کبیر توسط گروه عالی صنعت تجهیز و به بهره برداری رسید.

کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.

کانال تلگراماینستاگرام