فروشگاه زنجیره ای هفت شعبه هفت تیر

فروشگاه زنجیره ای هفت شعبه هفت تیر

 

فروشگاه زنجیره ای هفت شعبه هفت تیر (تهران) به مساحت 400 متر توسط گروه عالی صنعت تجهیز گردید

کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.

کانال تلگراماینستاگرام