قفسه بندی فروشگاهی

از این نوع قفسه بندی جهت فروشگاه های کوچکتر نسبت به هایپرمارکت ها استفاده می شود.

Details

قفسه بندی هایپرمارکتی

امروزه صنعت هایپرمارکت را بدون قفسه بندی نمی توان تصور کرد. هایپرمارکت ها برای نمایش و ارائه اجناس خود به مشتریان روی به قفسه بندی هایپرمارکتی آورده اند.

Details

قفسه بندی سنگین پالت راک

-

Details

قفسه بندی سنگین کانیتلور

-

Details

سیستم قفسه بندی ریلی

-

Details

قفسه بندی چند طبقه

-

Details

رگال

-

Details

سیستم قفسه بندی سبک

-

Details

قفسه بندی صنعتی

-

Details

استند تبلیغاتی

--

Details

قفسه بندی سنگین درایوین

-

Details

قفسه بندی پیچ و مهره ای

-

Details

قفسه بندی نیم طبقه

-

Details

چک اوت

-

Details

کالسکه فروشگاهی

-

Details