این محصول با توجه به صفحه نمایش بزرگ جهت نمایش محصولاتی مانند، کیک، شیرینی ، نان ، غذای سرد ، و نوشیدنی های سرد طراحی شده است. همچنین پوشش چوب و سنگ ، به زیبایی این محصول افزوده است. بخش زیرین یخچال میتواند جهت ضخیره سازی مواد غذایی در نظر گرفته شود. تنوع رنگی غنی ، طول عمر بالا ، زیبایی , مصرف انرژی پائین ، از مشخصات این یخچال محصوب میشود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کانال تلگراماینستاگرام