پارلین این فروشگاه واقع در مارلیک کرج با مدیریت آقای خانی در تاریخ 23/10/94 توسط شرکت قفسه بندی عالی صنعت طراحی و  تجهیز شد.

فروشگاه پارلین  با مساحتی بالغ بر 1800 مترمربع با  42 دستگاه  قفسه دیواری به ابعاد 50*100*230 ،

114 دستگاه قفسه دوبل به ابعاد 100*100*170

16 دستگاه سرلاین  به ابعاد 50*100*170

11 متر یخچال یرده هوا ، 3 متر یخچال پروتئینی ،  5عدد چک اوت و یک دستگاه قفسه جزیره که تولید آن در انحصار تنها این شرکت میباشد. تجهیز شد.

هدف ما رضایت شماست.

از این که ما را انتخاب میکنید سپاسگزاریم.................

کانال تلگراماینستاگرام